Hello World

Opprett en fil med følgende innhold, kall den helloWorld.c

#include
int main() {
printf("Hello world");
}

Kort forklaring:
C programmer kan i utgangspunktet ikke skrive ut tekst. Derfor trenger vi pakken Standard Input/Output, bedre kjent som deklarasjonsfilen stdio.h Klammene etter #include antyder at dette er et systembibliotek, derfor oppgis helle ikke hele stien til filen.

main() er et kodeord som forteller kompilatoren at det er her programmet skal begynne å eksekvere. Funksjonen returnerer en tallverdi som vanligvis ikke er synlig, men som kan brukes av andre programmer for å se om programmet fullførte uten problemer eller ikke.

printf skriver formatert utskrift til "standard ut" (stdout), som regel konsollet som programmet ble startet fra.

Linux / BSD / UNIX / Mac OS X:
Kompilere programmet:
gcc -o helloWorld helloWorld.c

Dette produserer en binær fil som heter helloWorld

Kjøre programmet:
./helloWorld

Windows:
TODO

  • Skriv ut artikkel
  • Abonner med RSS

Innhold