Hello World

Hello World i PHP

Opprett en fil med følgende innhold, kall den hello_world.php

<?php
echo "Hello world!\n";
?>

Kort forklaring:
<?php og ?> tilkjennegir området i filen som skal tolkes som PHP. Det er nemlig mulig å ha tekst / HTML og PHP kode om hverandre i en fil, noe som sparer ressurser dersom mesteparten av innholdet skal være statisk. echo er et kodeord som sier det det som følger skal skrives til standard ut (stdout), det betyr enten konsollet som programmet ble startet fra, eller til forbindelsen med nettleseren som etterspurte siden. I denne sammenheng er '\' et spesialtegn som gjør at 'n' blir tolket som ny linje. Legg merke til semikolon, som avslutter linjen.

Programmet kjøres enten fra kommandolinjen, gjennom PHP tolkeren:
php hello_world.php

Eller ved å plassere filen på en tjener som har mod_php installert:
http://localhost/hello_world.php

  • Skriv ut artikkel
  • Abonner med RSS

Innhold