Hello World

#!/usr/bin/python
print "Hello world!"

  • Skriv ut artikkel
  • Abonner med RSS

Innhold