Konverter og forandre tekst i en fil. output i annen fil.

Konverter og forandre tekst i en fil. output i annen fil.

Innleggav espenbo » tir 14.04.2015 22:21

Hei.

Jeg trenger hjelp med konvertering av tekst i en fil.
Jeg tenkte jeg kunne bruke eks "sed". Men er åpen for andre forslag.

#Textfil.esf
Kode: Merk alt
Light.Switching.1/1/16   Spiserom Lampe i vindu switching Virtuel   EIS 1 'Switching' (1 Bit)   Low   
Heating/Cooling.Actual.3/1/1   Stue heating current temperature   Uncertain (2 Byte)   Low
Scaling.Dimming.1/1/38   Trapperom Lampett vegg Dimming   EIS 6 'Scaling' (1 Byte)   Low   


#Output etter sed
Kode: Merk alt
Spiserom_Lampe_i_vindu_switching_Virtuel: FbDPT_Bool;
Stue_heating_current_temperature: FbDPT_Value_Temp;
Trapperom_Lampett_vegg_Dimming: FbDPT_Scaling;

Spiserom_Lampe_i_vindu_switching_Virtuel: BOOL;
Stue_heating_current_temperature: REAL;
Trapperom_Lampett_vegg_Dimming: REAL;Hvis det er flere linjer en 250 i Textfil.esf må output deles i flere filer.

Har såvidt begynt med et skript, men trenger hjelp...

Kode: Merk alt
#!/bin/bash
OLD="xyz"
NEW="abc"
DPATH="/home/caesar/knx/opc/*.esf"
BPATH="/home/caesar/knx/codesys"
TFILE="/tmp/out.tmp.$$"
[ ! -d $BPATH ] && mkdir -p $BPATH || :
for f in $DPATH
do
  if [ -f $f -a -r $f ]; then
    /bin/cp -f $f $BPATH
   sed "s/$OLD/$NEW/g" "$f" > $TFILE && mv $TFILE "$f"
  else
   echo "Error: Cannot read $f"
  fi
done
/bin/rm $TFILEEspen
medlem i 213 måneder
 

Re: Konverter og forandre tekst i en fil. output i annen fil

Innleggav espenbo » tir 21.04.2015 13:16

Med mye hjelp fra en kompis fikk jeg det til.

Tenkte det kunne være fint og legge ut forslaget her i tilfelde andre ønsker det samme.
Det ble python som ble valgt.

TranslateEsf.py
Kode: Merk alt
#!/usr/bin/python

import os

max_lines_per_file = 250
found_no_type = 'FoundNoAppropriateType'

def getName(name):
    resultingName = ''
    if name[0].isdigit():
        resultingName = '_'
    for i in name:
        if i.isalnum():
            resultingName += i
        else:
            resultingName += '_'
    return resultingName

def getNormalName(n, t):
    if '(1 Bit)' in t:
        return n + '1B'
    return n + '1R'

class OutputFile(object):
    def __init__(self, filename):
        self.basename = filename[0:filename.rfind('.')]
        self.filecounter = 1
        self.linecounter = 1
        self.outfile = self.getOutFile()

    def getOutFileName(self):
        return '%s.ou%d' % (self.basename, self.filecounter)

    def getOutFile(self):
        return open(self.getOutFileName(), 'w')

    def getNormalType(self, t):
        if '(1 Bit)' in t:
            return 'BOOL'
        if '(1 Byte)' in t or '(2 Byte)' in t:
            return 'REAL'
        return found_no_type

    def getSpecialType(self, n, t):
        if '(1 Bit)' in t:
            return 'FbDPT_Bool'
        if '(2 Byte)' in t:
            return 'FbDPT_Value_Temp'
        if '(1 Byte)' in t:
            return 'FbDPT_Scaling'
        print '%s:%d: No matching type found for %s' % (self.getOutFileName(), (self.linecounter*2)-1, n)
        return found_no_type

    def write(self, n, t):
        if self.linecounter > max_lines_per_file:
            self.filecounter += 1
            self.linecounter = 1
            self.outfile.close()
            self.outfile = self.getOutFile()
        self.outfile.write('%s: %s;\n' % (n, self.getSpecialType(n, t)))
        self.outfile.write('%s: %s;\n' % (getNormalName(n, t), self.getNormalType(t)))
        self.linecounter += 1

    def close(self):
        self.outfile.close()

class UniqueFilenameChecker(object):
    def __init__(self):
        self.varnames = {}

    def check(self, name):
        if name in self.varnames.keys():
            return self.makeunique(name)
        self.varnames[name] = True
        return name

    def makeunique(self, name):
        newid = 1
        newname = '%s_%d' % (name, newid)
        while newname in self.varnames.keys():
            newid += 1
            newname = '%s_%d' % (name, newid)
        self.varnames[newname] = True
        return newname

def translateFile(filename):
    outfile = OutputFile(filename)
    for line in open(filename).readlines():
        splitted = line.split('\t')
        if len(splitted) < 4:
            continue
        name = uniqueFilename.check(getName(splitted[1]))
        outfile.write(name, splitted[2])
    outfile.close()

def getAllFiles():
    return [ x for x in os.listdir('.') if x.endswith('.esf') ]

uniqueFilename = UniqueFilenameChecker()

for f in getAllFiles():
    translateFile(f)


README.TXT
Kode: Merk alt
TranslateEsf.py

Dette er et Python script som tar *.esf fil exportert fra ETS (exporter til OPC) og konverterer den slik at informasjonen kan
limes inn i CodeSys.

Scriptet krever python-2.x.x.
Installer python-2.x.x på maskinen. Legg python i PATH.

Når script skal kjøres legges *.esf fila og script i samme mappe.
Dobbelt klikk på <TranslateEsf.py>
   Filen leser *.esf fila.
   Fjerner overflødig tekst og legger sammen linjer.
   Fjerner ÆØÅ og restatter disse _.
   Legger på REAL OG BOOL
   Hvis det er mer en 500 elementer deles dette på flere filer
   Output fil er *.ou*
   
   
Eks:

IJ BYGG
IJ BYGG
Kjeller.Varme/Kjøl.0/0/1   Rom 013 Comfort Mode   EIS 1 'Switching' (1 Bit)   Low   
Kjeller.Varme/Kjøl.0/0/2   Rom 013 Standby Mode   EIS 1 'Switching' (1 Bit)   Low   
Kjeller.Varme/Kjøl.0/0/3   Rom 013 Temp Value   Uncertain (2 Byte)   Low   
Kjeller.Varme/Kjøl.0/0/4   Rom 013 Set Temp   Uncertain (2 Byte)   Low   
Kjeller.Varme/Kjøl.0/0/5   Rom 013 Ønsket Temp   Uncertain (2 Byte)   Low   


Rom_013_Comfort_Mode: FbDPT_Bool;
Rom_013_Comfort_Mode1B: BOOL;
Rom_013_Standby_Mode: FbDPT_Bool;
Rom_013_Standby_Mode1B: BOOL;
Rom_013_Temp_Value: FbDPT_Value_Temp;
Rom_013_Temp_Value1R: REAL;
Rom_013_Set_Temp: FbDPT_Value_Temp;
Rom_013_Set_Temp1R: REAL;
Rom_013__nsket_Temp: FbDPT_Value_Temp;
Rom_013__nsket_Temp1R: REAL;


Scriptet er laget av:
Ivar Mossin
Espen Bø


Håper det er litt hjelp til andre :-)
medlem i 213 måneder
 


Returner til ScriptingHvem er i Forumene

Registrerte brukere: Google [Bot]