Kan noen hjelpe meg med script til Xcode (4.2)?

Diskuter dine og andres prosjekter. Alt fra Widgets til programmer.

Kan noen hjelpe meg med script til Xcode (4.2)?

Innleggav tomarild » ons 03.10.2012 20:30

Hei!


Har forsøkt å søke etter hjelp til et par X-codeproblemer en stund, men jeg står fortsatt veldig fast.

Er det noen som kunne tenke seg å løse mine problemer? Jeg skal lage en enkel app som har blant annet mapview med muligheten for å plassere en pin på ulike steder i kartet, samt webview.

Jeg har mye kode som NESTEN fungerer, men er altså ikke helt i mål. Webview funker, men mapview viser kun et kart over Amerika. Jeg tror det skjærer seg når jeg forsøker å kombinere disse to. Hver for seg fungerer det. Jeg trenger altså er kart som viser nåværende posisjon, samt en pin med et (evt. flere bestemmelsessteder).

Nedenfor er koden jeg har til nå. Si ifra hvis du kunne tenke deg å gjøre det 100% fungerende, og hva du i så fall skal ha for å fikse det.


ViewController.h
Kode: Merk alt
#import <UIKit/UIKit.h>
#import <MapKit/MapKit.h>

#define METERS_PER_MILE 1609.344

@interface ViewController : UIViewController <MKMapViewDelegate>{
    BOOL _doneInitialZoom;
    IBOutlet UIWebView *webView;
}

@property (weak, nonatomic) IBOutlet MKMapView *_mapView;
@property (nonatomic, retain) UIWebView *webView;

@end
ViewController.m
Kode: Merk alt
#import "ViewController.h"
#import "NewClass.h"

@interface ViewController ()

@end

@implementation ViewController
@synthesize _mapView;
@synthesize webView;

- (void)viewDidLoad
{
    [super viewDidLoad];
   [_mapView setMapType:MKMapTypeStandard];
    [_mapView setZoomEnabled:YES];
    [_mapView setScrollEnabled:YES];
   
    MKCoordinateRegion region = { {0.0,0.0} , {0.0,0.0} };
    region.center.latitude = 61.097557;
    region.center.longitude = 12.126545;
    region.span.latitudeDelta = 0.01f;
    region.span.longitudeDelta = 0.01f;
    [_mapView setRegion:region animated:YES];
   
    newClass *ann = [[newClass alloc] init];
    ann.title = @"Hjem";
    ann.subtitle = @"Her bor jeg";
    ann.coordinate = region.center;
    [_mapView addAnnotation:ann];
   
   
    NSString *urlAddress = @"http://google.no";
   
    //Create a URL object.
    NSURL *url = [NSURL URLWithString:urlAddress];
   
    //URL Requst Object
    NSURLRequest *requestObj = [NSURLRequest requestWithURL:url];
   
    //Load the request in the UIWebView.
    [webView loadRequest:requestObj];
}


- (void)viewDidUnload
{
    [self setWebView:nil];
    [self set_mapView:nil];
    [super viewDidUnload];
    // Release any retained subviews of the main view.
}

- (BOOL)shouldAutorotateToInterfaceOrientation:(UIInterfaceOrientation)interfaceOrientation
{
    return (interfaceOrientation != UIInterfaceOrientationPortraitUpsideDown);
}

- (void)viewWillAppear:(BOOL)animated { 
    // 1
    CLLocationCoordinate2D zoomLocation;
    zoomLocation.latitude = 61.097557;
    zoomLocation.longitude = 12.126545;
   
    // 2
    MKCoordinateRegion viewRegion = MKCoordinateRegionMakeWithDistance(zoomLocation, 0.5*METERS_PER_MILE, 0.5*METERS_PER_MILE);
    // 3
    MKCoordinateRegion adjustedRegion = [_mapView regionThatFits:viewRegion];               
    // 4
    [_mapView setRegion:adjustedRegion animated:YES];     
}

@end


NewClass.h
Kode: Merk alt
#import <UIKit/UIKit.h>
#import <MapKit/MKAnnotation.h>

@interface newClass : NSObject{
    CLLocationCoordinate2D coordinate;
    NSString *title;
    NSString *subtitle;
}
@property (nonatomic, assign) CLLocationCoordinate2D coordinate;
@property (nonatomic, copy) NSString *title;
@property (nonatomic, copy) NSString *subtitle;

@end

NewClass.m
Kode: Merk alt
#import "NewClass.h"

@implementation newClass
@synthesize coordinate, title, subtitle;

@end
medlem i 134 måneder
 

Re: Kan noen hjelpe meg med script til Xcode (4.2)?

Innleggav Jedi Tooka Barf » tor 18.10.2012 13:38

Har ikke kikket på koden mer enn her på Mac1, så har ikke testet den. Men ser med en gang at du blander NewClass og newClass. Du må bestemme deg for en variant, og da helst den første da konvensjonen er at klasser starter med stor bokstav.

Brukerens avatar
medlem i 210 måneder
 


Returner til Utvikling på MacHvem er i Forumene

Registrerte brukere: Google [Bot]