Lisens

Hovedinnholdet på Dev1.no, teksten som beskriver de forskjellige programmeringsspråk og teknikker, er skrevet av en rekke bidragsytere og tilgjengelig under lisensen Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported. Se nedenfor for en rask introduksjon til denne lisensen.

For å sikre at bidragsytere blir behandlet rettferdig kreves det at klausulen om opphav ("attribution") tolkes som følger:
Alle kopier / derivater av materiale på Dev1.no, heretter kalt "derivater", må inkludere en tydelig og lesbar hyperlenke til kilden på Dev1.no. Hvis mediet umuliggjør hyperlenker, eksempelvis utskrifter på papir, er det tilstrekkelig å inkludere adressen som tekst. Derivater av derivatet må også inkludere denne referansen.

Dev1.no vil etter beste evne tilegne bidrag til korrekt bidragsyter gjennom en logg eller lignende struktur.

Annet innhold på dette nettstedet, inklusive nyhetsartikler, grafikk og design, blir ikke distribuert under denne lisensen. Du må ha egen, skriftlig avtale for å bruke dette materialet.

In English:
The main content of this site, the text that describes the various programming languages and techniques is written by a number of authors and available under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.

To ensure proper attribution of all authors that contribute to these pages, the attribution clause must be interpreted as follows:
Every copy / reproduction / derivative work, hereby refered to as "derivative work", must display a clearly visible and readable link to the source page on Dev1.no, in the form of a clickable Uniform Resource Locator (URL). If the media does not permit hyperlinking, such as in print, the full URL is sufficient. Derivative works of the derivative work must also display this reference.

Dev1.no will work hard to correctly attribute contributions through a revision log or a similar structure.

Other content on this site, including news articles, the artwork and design, are not distributed under this license. You must obtain our written consent to use any of this material.

Kort introduksjon til Creative Commons Attribution-Share Alike:
Lisensen tar ikke fra deg noen rettigheter når det gjelder innholdet du har skrevet. Du gir nettstedet lisens til å bruke en kopi av ditt arbeid, men du står samtidig fritt til å utgi det samme materiale under andre lisenser andre steder. Lisensen styrer kun hva du kan gjøre med materiale som er skrevet av andre enn deg selv. Ta kontakt dersom du synes lisensen er for streng, så kan vi eventuelt jobbe med å publisere utvalgt innhold under enklere lisenser.

Du kan fritt
- Dele verket: kopiere, distribuere og overføre
- Endre verket
Så lenge du
- Anerkjenner opphavet (se teksten ovenfor), uten å indikere at kilden går god for endringer du eventuelt gjør
- Gir andre de samme rettigheten du selv har fått gjennom denne lisensen. I praksis betyr dette gjengivelse eller direkte lenke til denne lisensen.

Per i dag er ikke lisensen oversatt til norsk, men Peter Lenda og Gisle Hannemyr jobber med saken og den er tilgjengelig både på svensk og dansk.

Creative Commons License

  • Skriv ut artikkel
  • Abonner med RSS

Innhold