C

C ble utviklet av Dennis Ritchie ved Bell Telephone Laboratories i 1972 og bygget videre på B. Det var opprinnelig ment som et verktøy for å videreutvikle Unix, men har siden den gang blitt brukt til å utvikle mange andre operativsystemer. En av styrkene til C var at språket var portabelt, i den forstand at man kun trengte å oppdatere kompilatoren når en ny maskinvare arkitektur ble lansert.

Det er per i dag fortsatt det desidert mest brukte språket til å utvikle operativsystemer, og har også blitt brukt til å skrive mange applikasjoner.

  • Skriv ut artikkel
  • Abonner med RSS

Innhold