Python

Python be først utgitt av Guido van Rossum i 1991, men har forandret seg mye siden den gang. Språket er ikke offisielt definert, men standard implementasjonen er skrevet i C og kalles CPython. I tillegg finnes Jython og IronPython.
Språket har som målsetning å være lett for programmereren, og ikke nødvendigvis for maskinen som skal tolke koden. Kildekoden man skriver er derfor veldig minimalistisk, blant annet brukes tabulator for å avgrense kontrollblokker (eksempelvis looper of if setninger) istedet for at man eksplisitt må bruke klammer. Python leveres med et rikt standardbibliotek.

  • Skriv ut artikkel
  • Abonner med RSS

Innhold